Σκεφτείτε λογικά

Δράστε πράσινα

Scan & Download Android App
qrcode

 


7ης Νοεμβρίου 28
Φλώρινα
Τηλ: +30 23850 44506
Fax: +30 23850 44074
pv@soumpasis.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Προμήθεια & Εγκατάσταση

 stithaia

 Από τις αρχές του 2011, με το ΦΕΚ B 702 - 29.04.2011 όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου για την «Έγκριση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ)», η Ελλάδα εναρμονίστηκε με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1317 που αφορά την επιλογή και τοποθέτηση των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας οδών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1317 τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

 • Μονόπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών
  Στηθαίο ασφαλείας οδών το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δέχεται πρόσκρουση μόνο στη μια πλευρά του.
 • Αμφίπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών
  Στηθαίο ασφαλείας οδών το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δέχεται πρόσκρουση και στις δύο πλευρές του.
 • Στηθαία Τεχνικών Έργων
  Στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αναχαίτιση των οχημάτων σε τεχνικά έργα.

Οι κατηγορίες επίδοσής τους καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN-1317 από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Την ικανότητα συγκράτησης (N2, H1, H2, H4)
 • Tο λειτουργικό πλάτος (W)
 • Tην κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης (A, B, C)

Η εταιρεία ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, όλων των κατηγοριών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ-1317. Η τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο με ιδιόκτητα μηχανήματα της εταιρείας (πασσαλομπήκτης GAYK HR 1000, φορητός γερανός MERCEDES κατάλληλης δυνατότητας ανύψωσης). Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, με πρόσφατο έργο τον νέο οδικό άξονα Φλώρινα – Νίκη.