Σκεφτείτε λογικά

Δράστε πράσινα

.

Επικοινωνία

 

7ης Νοεμβρίου 28
Φλώρινα
Τηλ: +30 23850 44506
Fax: +30 23850 44074
solar-energy@soumpasis.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

9

 

 

    Απαραίτητα έγγραφα για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγη:

  • Κάτοψη στέγης
   • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
    • Οικοδομική άδεια
     • Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
      • Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στουποθηκοφυλακείο)
       • Αντίγραφο ταυτότητας
        • Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
         • Εκκαθαριστικός εφορίας δύο τελευταίων ετών
          • Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών. (Για μισθωτούς)
           • Δήλωση Ε9

            Περισσότερα για τα Φωτοβολταϊκά

            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα


            Κατά την διάρκεια της ημέρας το Φ/Β σύστημα παράγει  και στην συνέχεια αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί

            Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

            2

            Κατά την διάρκεια της ημέρας το Φ/Β σύστημα παράγει  και στην συνέχεια αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ανάγκη για κατανάλωση.

            Έως σήμερα η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν συνδεδεμένοι με την Δ.Ε.Η (εξοχικές κατοικίες, απομονωμένες οικείες, κτήματα με ανάγκες ηλεκτροδότησης, γεωτρήσεις, κτήρια χωρίς κάλυψη από το δίκτυο της Δ.Ε.Η, κ.α) εξασφαλιζόταν από την χρήση κάποιας ηλεκτρογεννήτριας η οποία λειτουργούσε με πετρέλαιο ή και βενζίνη. Αυτή όμως η πρακτική ανήκει σε λύσεις παλαιότερων εποχών όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν επέτρεπε κάτι διαφορετικό.

            Σήμερα όμως η τεχνολογικές ανακαλύψεις στον χώρο της ενέργειας και συγκεκριμένα τα Αυτόνομα Φωτοβολταικά Συστήματα έρχονται να εξαλείψουν τα μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών ( υψηλό κόστος καυσίμου και συντήρησης μηχανήματος, θόρυβος, συχνή ενασχόληση του χρήστη, παραγωγή εχθρικών για το περιβάλλον σωματιδίων κ.α) δίνοντας τους ισχυρό προβάδισμα έναντι άλλων αυτόνομων εγκαταστάσεων.

            Ένα σύνηθες Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα αποτελείται από:
            •    Φωτοβολταικά πλαίσια γνωστά και ως πανέλα, τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα.
            •    Μπαταρίες που συσσωρεύουν την ηλεκτρική ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα την ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ηλιοφάνειας.
            •    Συσκευή φόρτισης των μπαταριών.
            •    Inverter – αντιστροφέας ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο

            Τα διαδικαστικά βήματα που ακολουθούνται για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου Φ/Β συστήματος είναι τα ακόλουθα:

            1.    Εμπεριστατωμένη μελέτη για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών του χώρου.
            2.    Καταγραφή και «διάβασμα» των ηλεκτρικών συσκευών του χώρου ώστε να μελετηθούν οι ανάγκες τους σε ότι αφορά την κατανάλωση του.
            3.    Εάν ο χώρος είναι καινούργιος θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των ηλεκτρικών φορτίων που το Φ/Β σύστημα πρέπει να υποστηρίξει.
            4.    Ακριβής υπολογισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας.
            5.    Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον απαραίτητο βάσει των παραμέτρων εξοπλισμό καθώς και το συνολικό κόστος του συστήματος.

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών


            Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας

            Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών

            11

            Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

             

             

            Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το πόσο ακριβώς είναι αυτό το ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε.

            Η επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών σας, του διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και της οικονομικής σας ευχέρειας. Όλα τα φωτοβολταϊκά πάντως μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

            ·       μηδενική ρύπανση
            ·       αθόρυβη λειτουργία
            ·       αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
            ·       απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
            ·       δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
            ·       ελάχιστη συντήρηση

            Τα φωτοβολταϊκά είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς. Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα χρόνια που έρχονται.

            Τα φωτοβολταϊκά είναι λειτουργικά καθώς προσφέρουν επεκτασιμότητα της ισχύος τους και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρρευτές) αναιρώντας έτσι το μειονέκτημα της ασυνεχούς παραγωγής ενέργειας. Δίνοντας τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή, και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια, τον καθιστούν πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν έτσι στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας.

            Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, υπάρχουν ευδιάκριτα τεχνικά και εμπορικά πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση μικρών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο περισσότερα συστήματα παραγωγής ενέργειας εγκατασταθούν και συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως π.χ. η βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος, η σταθερότητα της ηλεκτρικής τάσης και η μείωση των επενδύσεων για νέες γραμμές μεταφοράς.

            Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης.

            Τα φωτοβολταϊκά τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά παρέχοντας τη δυνατότητα για καινοτόμους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, καθώς διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών, σχημάτων και μπορούν να παρέχουν ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. Αντικαθιστώντας άλλα δομικά υλικά συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους μιας κατασκευής .

            Κόστος Συστήματος

            Κόστος Συστήματος


            Πέραν του οικονομικού οφέλους συμβάλετε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και καταπολεμείται την ατμοσφαιρική ρύπανση που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

            Κόστος Συστήματος

            3

            Πέραν του οικονομικού οφέλους συμβάλετε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και καταπολεμείται την ατμοσφαιρική ρύπανση που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

             

            Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υπολογίσουμε ένα κόστος περίπου €4.000 αν kW ισχύος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, την μεταφορά, τοποθέτηση και ρύθμιση του. Το κεφαλαίο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό έως και 100% της επένδυσης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τράπεζα.

             

            Χονδρικά, ένα Φ/Β σύστημα κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα Φ/Β ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το Φ/Β σύστημα, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη. Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το Φ/Β θα αντέξει και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια.

            Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε, το κόστος των Φ/Β πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και ένα λογικό κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδόσεις που θα έχετε από την εγκατάσταση Φ/Β θα είναι καλύτερες απ’ ότι αν βάζατε αυτά τα χρήματα σε κάποιο προθεσμιακό λογαριασμό ή τα επενδύατε σε ομόλογα ή στο χρηματιστήριο. Και σκεφτείτε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι σταθερές και εγγυημένες για μια 25ετία!

            Η ποιότητα του εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων που χρησιμοποιούμε προσφέρουν πιστοποιήσεις και μακροχρόνιες εγγυήσεις διότι είναι μια επένδυση με χρονικό ορίζοντα 25-30 ετών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο εξοπλισμός να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος και η απόδοση της επένδυσης. Βασικός γνώμονας της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Φ/Β επενδύσεων με άμεσες οικονομικές απολαβές, με εγγυημένες αποδόσεις και με μηδενικό ρίσκο.

            Η οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονούμε για τα Φ/Β συστήματα, είναι άρτια τεχνικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη με στόχο πάντα την βελτιστοποίηση της απόδοσής σας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά και σας δίνουμε την δυνατότητα να γνωρίζετε την συνολική εμβέλεια της , από τις προδιαγραφές των προϊόντων , το κόστος, την απόδοση και το οικονομικό όφελος.

            Net Metering

            Net Metering


              Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την

            Net Metering

             

            netmetering banner2

            Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering).

            Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

            Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ. Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά με ταρίφα (feed-in tariff), στα συστήματα net metering ο συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός δηλαδή σε kWh. Το net metering έχει αναρίθμητα πλεονεκτήματα και προσφέρει άμεση απόσβεση για τον ενδιαφερόμενο, ενώ προστατεύει το περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

            Η SOLAR ENERGY – ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ σας προτείνει ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση «με το κλειδί στο χέρι», που αποτελείται από προϊόντα άριστης ποιότητας, προερχόμενα από επώνυμους βιομηχανικούς οίκους με τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή εξοπλισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με πολύ μεγάλη ετήσια παραγωγική ικανότητα. Βιομηχανικούς οίκους που τα προϊόντα τους διαθέτουν όλες τις νόμιμες και απαραίτητες πιστοποιήσεις και υπογράφουν την εγγύηση και την ποιότητα των εγκαταστάσεών μας.

             

            metering 01

            Τα Κίνητρα

            Τα Κίνητρα


            Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα

            Τα Κίνητρα

            6

            Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουν εξαγγελθεί στη χώρα μας.

            Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12λεπτά την κιλοβατώρα). Σημειώνεται μάλιστα ότι η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή που ισχύει για μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

            Η τιμή πώλησης αναπροσαρμόζεται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία . Υπογράφεται 25ετής σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι εξασφαλίζεται ο επενδυτής αφού η ΔΕΗ υποχρεούται να αγοράζει όλη την παραγόμενη ενέργεια του Φ/Β σταθμού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς να απαιτείται ανανέωση ή άλλες διαδικασίες.

            Ο πολίτης –επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία.

            Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

            Η αξία που αναλογεί στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης. Η διαφορά τους εφόσον είναι θετική για τον επενδυτή, πιστώνεται από τη ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επενδυτής στη σύμβαση συμψηφισμού. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται από ειδικό μετρητή ταυτόχρονα με την καταμέτρησης της ενέργειας που καταναλώνεται.

            Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία.

            Απαραίτητα Δικαιολογητικά

            9

             

             

               Απαραίτητα έγγραφα για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγη:

             • Κάτοψη στέγης
              • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
               • Οικοδομική άδεια
                • Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
                 • Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στουποθηκοφυλακείο)
                  • Αντίγραφο ταυτότητας
                   • Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
                    • Εκκαθαριστικός εφορίας δύο τελευταίων ετών
                     • Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών. (Για μισθωτούς)
                      • Δήλωση Ε9
                       Περιγραφή Προγράμματος

                       Περιγραφή Προγράμματος


                       Είτε πρόκειται για σύστημα οροφής, ή για φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα από τα αποφασιστικότερα κριτήρια για την κατασκευή μίας φωτοβολταϊκής μονάδας,

                       Περιγραφή Προγράμματος

                       7

                       Είτε πρόκειται για σύστημα οροφής, ή για φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα από τα αποφασιστικότερα κριτήρια για την κατασκευή μίας φωτοβολταϊκής μονάδας, είναι η σίγουρη απόδοση.

                        

                        

                       Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους σκέφτονται να επενδύσουν ιδίως αυτή την εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε κάθε επένδυση. Η επένδυση είναι εγγυημένη για 25 χρόνια αποκομίζοντας τεράστια οφέλη για τον πολίτη-επενδυτή και παράλληλα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

                       Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν Φ/Β συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

                       Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,55 €/kwh. Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του Φ/Β συστήματος.

                       Το πρόγραμμα ισχύει για το ηπειρωτικό δίκτυο και για όλα τα νησιά.

                       Για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Όλη η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12λεπτά την κιλοβατώρα).

                       Ο πολίτης –επενδυτής δεν θεωρείται επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

                       Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. Εκτιμάται όμως, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την οριοθέτηση της εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των Φ/Β σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους (Φ/Β πάρκα).

                       Δυνατότητες Χρηματοδότησης

                       Δυνατότητες Χρηματοδότησης


                       Σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται προγράμματα επιδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που

                       Δυνατότητες Χρηματοδότησης

                       12

                       Σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται προγράμματα επιδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη.

                       Οι εγκαταστάσεις χρηματοδοτούνται ως και 100%  καθώς η Solar Energy LTD έχει φροντίσει και διαθέτει ειδικά χρηματοδοτικά πακέτα από τράπεζες , οπότε δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε μετρητά.

                       Η Solar Energy LTD φροντίζει και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για εσάς προς τις τράπεζες. Τα επιτόκια  που δίνουν οι τράπεζες κυμαίνονται αυτή τη περίοδο από τράπεζα σε τράπεζα αλλά βάση των συμφωνιών που έχει συνάψει η Solar Energy LTD  σας εξασφαλίζουμε τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. . Η διάρκεια των συγκεκριμένων δανείων είναι συνήθως από 10 εώς και 25 χρόνια.

                       Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

                       Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες


                       Ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα

                       Οικιακά Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

                       8

                       Ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα από την πώληση του.

                       Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ένωση χρηματοδοτεί την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος, μέχρι 10Kwp στις στέγες των σπιτιών. Η χρηματοδότηση γίνεται με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες που παρείχε στο δίκτυο.

                       Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με μεγάλη επιτυχία και έχουν καταφέρει να γεμίσουν τις στέγες των σπιτιών της Ευρώπης με φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμα και σε χώρες με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια σε σύγκριση με την Ελλάδα.

                       Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής :

                       -         Aφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
                               Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα, την στέγη ή τα στέγαστρα βεραντών του κτιρίου.
                       -         Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια
                               Δεν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
                       -         Δεν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
                               Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

                       Τα φωτοβολταϊκά συστήματα

                               Είναι απλά στην τοποθέτηση τους
                       -         Είναι απολύτως αθόρυβα
                               Δεν παράγουν θερμότητα
                       -         Δεν χρειάζονται συντήρηση
                               Έχουν εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια

                       Το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε στην ταράτσα, την σκεπή ή την βεράντα σας, αρκετό χώρο χωρίς σκίαση, κατά προτίμηση νότιου προσανατολισμού, για να τοποθετήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα.Επίσης να είστε ο ιδιοκτήτης του χώρου και να έχετε σύνδεση στην ΔΕΗ στο όνομα σας.

                       Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και σύνδεση με την ΔΕΗ στο όνομα τους.

                       Η ενέργεια που παράγεται δεν έχει καμία σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει ο καταναλωτής, ως εκ τούτου η ΔΕΗ εγκαθιστά ξεχωριστό μετρητή για την ενέργεια που αγοράζει. Το συνολικό ποσόν συμψηφίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και η διαφορά επιστρέφεται στον καταναλωτή.

                       Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού στο δίκτυο της. Η σύμβαση είναι 25ετους διάρκειας και με εγγυημένη τιμή αγοράς καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης τα 0,55 €/kWh. Αν υπολογίσουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 1kW (κιλοβάτ) παράγει κατά μέσο όρο 1150 – 1450 kWh το χρόνο, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής, τότε τα έσοδα από 1 φωτοβολταϊκό ισχύος 10kW μπορούν να φτάσουν έως και  €8.000 το χρόνο.

                       Το κόστος της εγκατάστασης

                       Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υπολογίσουμε ένα κόστος περίπου €4.000 αν kW ισχύος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, την μεταφορά, τοποθέτηση και ρύθμιση του.
                       Το κεφαλαίο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό έως και 100% της επένδυσης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τράπεζα. Έχουμε την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα στα μέτρα σας.
                       Η αποπληρωμή του κεφαλαίου για την εγκατάσταση εξασφαλίζεται από την παραγωγή ενέργειας το συστήματος. Κατά συνέπεια στην ουσία το κόστος της εγκατάστασης είναι μηδενικό για τον ιδιοκτήτη.

                       Πέραν του οικονομικού οφέλους θα ξέρετε ότι συμβάλετε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kW, αποτρέπει την παραγωγή 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, δηλαδή όσο θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.