Σκεφτείτε λογικά

Δράστε πράσινα

Scan & Download Android App
qrcode

 


7ης Νοεμβρίου 28
Φλώρινα
Τηλ: +30 23850 44506
Fax: +30 23850 44074
pv@soumpasis.gr
Βρείτε μας στον χάρτη

Σχέδια Βελτίωσης

 

sxediaveltiosis

Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως στόχο τον εκσυχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Στα Σχέδια Βελτίωσης εντάσσεται και το λεγόμενο Net Metering (Αυτοπαραγωγή), δηλαδή η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.
Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
Συγκεκριμένα,ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Με άλλα λόγια το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.
Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες σε ενέργεια είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα για την παραγωγή, αφού το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας μάλιστα στη φυτική παραγωγή το 60% του συνολικού κόστους.
Με το πρόγραμμα Νet Metering οι αγρότες μπορούν να μπουν σε αυτό που ονομάζουμε «συμψηφισμό ενέργειας», δηλαδή να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγουν να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης. Με απλά λόγια, να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται!
Με δεδομένο ότι το Νet Metering είναι στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης η Solar Energy Soumpasis με το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών, που διαθέτει την εμπειρία ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο και την τεχνογνωσία, είναι σε θέση να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφόρηση, να σας προμηθεύσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς επίσης να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης και κατασκευής.
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ομάδες αυτών) που κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Στο γεωργικό τομέα, επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση θα είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις.
Στο δε κτηνοτροφικό, οι  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, καθώς και όσες αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων.
Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.
Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 75% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου (περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου), 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.
Σε περιπτώσεις νέων γεωργών, συλλογικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, το ποσοστά αυτά θα μπορούν να προσαυξηθούν.